Založ si blog

Homeopatia nie je pre každého

Niektorí ju prehnane zbožňujú, iní len kritizujú a zatracujú. K tejto liečebnej metóde málokto zaujme vlažný postoj. Školskou múdrosťou je prakticky neuchopiteľná a plná zvláštnych paradoxov.

Ten však, kto nie je schopný odložiť svoje doterajšie vedomosti a stať sa nezaujatým pozorovateľom, musí urobiť krok vzad. Homeopatia mu totiž svoju siedmu komnatu neotvorí, pretože homeopatia nie je pre každého.

Vysoké nároky

Tento post určitej neprístupnosti nespočíva azda v tom, že by bola homeopatia vhodná iba pre hŕstku vyvolených, alebo snáď v tom, že je finančne dostupná iba pre majetných ľudí. Homeopatia je tu teoreticky pre každého ale prakticky to už neplatí, pretože na jej úspešné využívanie sú potrebné určité predpoklady, ako na strane terapeuta, tak na strane klienta.

Čo veda nevysvetlí, tomu neveríme

Snáď najväčšou prekážkou na ceste za homeopatiou je ľudský rozum. Ak je niekto príliš pripútaný na naučené vedomosti, ktoré získal v škole, alebo ktoré počul od zaručených odborníkov, tak po homeopatii pravdepodobne ani nesiahne. Ak má obzvlášť dobrý charakter, tak sa k homeopatii nebude vyjadrovať, alebo jednoducho prizná, že jej nedôveruje, pretože jej nerozumie. Ak je charakter menej žiarivý, môže sa homeopatii vysmievať, ako to ľudia často robia, keď niečomu nerozumejú. Vysvetliť presný mechanizmus homeopatie sa zatiaľ nepodarilo nikomu. Máme mnoho teórii, ale sú to stále len teórie. V jednom sa však zhodujeme – homeopatia je energetická medicína. Pôsobí na energetické pole človeka a v ňom vyvoláva zmeny, ktoré následne ovplyvňujú telo človeka. Preto nemožno na jej potvrdenie, či vyvrátenie používať klasické vedecké postupy. Opísať ich však nie je cieľom tohto článku.

Pokora

Homeopatia vyžaduje pokoru. V utrpení a chorobe sa človek často stáva pokorný. Dokonca aj ten, ktorý predtým zatracoval všetko, čomu nerozumie a čo nedokáže pochopiť, pod vplyvom utrpenia akosi zmäkne a je ochotný opustiť svoje zabehnuté chodníky a prijať možnosť, že mu môže pomôcť aj čosi iné, ako si on sám myslel. Spravidla sa to stáva vtedy, keď zlyhali všetky zaručené postupy, ktorým on predtým stopercentne dôveroval a očakával od nich pomoc.

Zodpovednosť za zdravie má každý vo vlastných rukách

To však ešte nestačí. Nestačí len prísť za homeopatom a požiadať o pomoc. Homeopatia vyžaduje od pacienta, aby poznal svoje telo a tak isto aj svoje duševné pochody. Ak chce pri liečbe uspieť, je potrebné, aby spolupracoval. V žiadnom prípade nejde o odovzdanie zodpovedosti za svoje zdravie do rúk odborníka, tak ako sme na to zvyknutí pri iných liečebných postupoch. Nie, tu je potrebná spolupráca. Klient musí opäť nadobudnúť kontakt so svojím telom, musí ho opäť začať spoznávať ako malé dieťa. Ak doteraz pri každom náznaku bolesti užíval lieky na jej utíšenie, a tým ju potlačil hneď v zárodku, pri homeopatickej liečbe s tým musí na chvíľu prestať. Musí pochopiť povahu bolesti a začať sa pozorovať. Musí vidieť, či je bolesť ostrá, pichavá, alebo tupá, prípadne sa prejavuje inak. Je bolesť nepretržitá, alebo sa objavuje len v konkrétny čas? Mení bolesť svoju lokalitu, alebo je stále na rovnakom mieste? Všetky tieto informácie sú pre správne posúdenie stavu pacienta dôležité. To mnohých klientov prekvapí. Práve na základe toho vidieť, nakoľko sme stratili kontakt so svojím telom. V honbe za svojimi záujmami sme telo prestali pozorovať. Lenže čo je dôležitejšie, ešte predtým sme prestali pozorovať svoje vnútro, svoj vnútorný svet, ktorý má svoje potreby. Na tieto nás naša duša upozorňovala, no my sme nechceli počúvať. Preto musela použiť tvrdší prostriedok, a tým je choroba.

Často je pre klienta prekvapujúce, keď sa pýtame na jeho duševný stav. Ešte stále je dnes mnoho ľudí, ktorí nevnímajú súvislosť medzi duševným a fyzickým stavom. Uvažujú o nich, akoby to boli dve oddelené od seba nezávislé jednotky. Ale práve opak je pravdou. Mnohí vedia už o psychosomatických ochoreniach, teda o prevažne fyzických ochoreniach, ktoré majú pôvod v duševnom stave človeka. Z homeopatického hľadiska je však takmer každé ochorenie psychosomatické. Telo je absolútne závislé od duševného stavu človeka. Každé hnutie duše má silný vplyv na telo, a to buď povznášajúci alebo zhubný, v závislosti od povahy duševného stavu. Pri homeopatickom rozhovore vidíme veľmi často, že fyzické ochorenie má svoj začiatok práve v období, keď sa klientovi niečo zásadné prihodilo, v jeho živote nastal nejaký zvrat, prípadne vyvrcholil určitý jeho stav.

Masky treba odložiť
Je potrebná úprimnosť – voči sebe i voči terapeutovi. Homeopatická poradňa by mala byť posledné miesto, kam by sme mali  chodiť s maskami, ktoré ukazujeme svetu. Je potrebné dať ich bokom. Podstatne tým uľahčíme prácu terapeuta a aj počet stretnutí, ktoré musíme absolvovať. To pre mnohých vôbec nie je ľahké. Mnohí z nás neodhaľujú svoje vnútro ani sami pred sebou, nie to ešte pred terapeutom. Je to obzvlášť ťažké pre ľudí, ktorí majú o sebe vysokú mienku, alebo ľudí z náboženských spoločností, kde platia určité normy a ich nedodržiavanie je neakceptovateľné. Úspešný vrcholový manažér môže v určitých prípadoch veľmi ťažko pripustiť, že sa cíti pri ženách neistý a mladík s prísnou katolíckou výchovou môže mať problém priznať, že má silnú sexuálnu túžbu. Zvláštny dôraz sa kladie na osobnosť terapeuta, ktorý by nemal za žiadnych okolností klienta súdiť, ani otvorene, ani skryte. Sám by mal byť vysporiadaný so svojimi temnými stránkami, aby predišiel projekcii, kvôli ktorej by pripisoval svoje chyby klientovi. Tu prichádza často na pomoc závažnosť ochorenia. Pri veľkom utrpení človek väčšinou odhadzuje svoju masku a ukazuje sa taký, aký skutočne je. Aj preto je paradoxne často ľahšie pomôcť homeopatiou ťažko chorému, ako človeku s jednoduchým problémom.

Trpezlivosť
Keď sme už prekonali samých seba tým, že sme odložili bokom naučené vedomosti, začali sme si viac všímať svoje telo a nesnažíme sa i najmenšiu bolesť potlačiť už v zárodku, odložili sme tiež bokom svoje masky, čaká nás ešte skúška trpezlivosti.

Opäť je to veľký nárok na terapeuta i klienta. Kto čaká rýchle úspechy, je dosť možné, že odíde sklamaný. Tieto sa môžu samozrejme dostaviť, je to však skôr výnimka. Neexistuje tu smerodajné pravidlo, no pri liečbe chronického ochorenia je potrebné počkať a sledovať pôsobenie lieku aspoň 3-4 týždne. Ak sa terapeut alebo klient unáhlia a menia lieky príliš rýchlo v snahe vidieť rýchly účinok, vzniká veľké riziko neúspechu. Hrozí totiž, že liek bol správny, ale nemal dostatok času na rozvinutie účinku. Mnoho homeopatov má skúsenosť, pri ktorej pacient necítil účinok lieku aj 3 týždne a následne na 4. týždeň došlo k výraznému zlepšeniu až vymiznutiu ochorenia.
Pravidelne sa tiež stáva, že homeopatický liek, ktorý klient užíval, nemal žiadny alebo len veľmi malý účinok. Preto je potrebná opätovná konzultácia pri ktorej sa môžu odhaliť nové skutočnosti, ktoré povedú k predpisu iného homeopatika. S touto možnosťou treba rátať, pretože homeopatia je mimoriadne náročná liečebná metóda. Ani u najúspešnejších homeopatov nie je výnimkou, že predpíšu účinné homeopatikum často až pri 4-5 konzultácii.

Kráľovná medicíny

Vidíme teda, aké mnohoraké sú nároky homeopatie. Nie je to popoluška, ktorá ochotne pribeží na pomoc, len ju stačí zavolať a odovzdať svoj osud do jej rúk. Je omnoho dôstojnejšia. V rozprávke by Homeopatia snáď zaujala postoj kráľovnej. Je vznešená, ak sa k nech chcete priblížiť, musíte odhodiť Vaše doterajšie predstavy a pripustiť, že sú veci, ktorým zatiaľ nerozumiete. K jej trónu treba kráčať trpezlivo, so sklonenou hlavou a možno to bude i trochu bolieť. Musíte jej ukázať svoju  skutočnú tvár a cestou k trónu odhodiť svoju masku. Až keď toto všetko podstúpite, môže na vás položiť svoju žehnajúcu ruku, a tak vyliečiť vašu dušu a následne aj vaše telo.

Tridsať rokov medzi mŕtvymi

24.10.2018

„Nikto nevie, čo človeka čaká po smrti, pretože sa z druhého brehu ešte nikdy nikto nevrátil.“ To sú slová, ktoré som počul už mnohokrát. Vždy som sa tomu divil a dával som si otázku, či ten človek naozaj hľadal odpoveď na otázku posmrtného života, alebo používa túto vetu ako zámienku, pretože ani pri najlepšej vôli nemá záujem sa podobnými otázkami [...]

Volanie netvora

10.10.2016

Recenzia knihy Ak vyslovíš pravdu, zvládneš všetko Conor O´Malley je mladý 13-ročný chlapec, ktorý to v živote nemá ľahké. Žije v dome so svojou vážne chorou matkou, ktorá je takmer neustále pripútaná na lôžko. Jeho otec si založil novú rodinu v Amerike a svojho syna navštevuje stále zriedkavejšie. Conor je tak pri vedení domácnosti odkázaný sám na [...]

Príbeh zbožného rabína

07.09.2016

Žil raz jeden Rabín. Bol to veľmi dobrý a zbožný človek. Jeho viera mu bola všetkým. Ľudia si ho vážili pre jeho veľkú múdrosť, spravodlivosť, srdečnú lásku, ale i prísnosť. Kto potreboval pomôcť, poradiť, alebo len vyrozprávať sa, tomu Rabi vždy pomohol. Rabín mal syna Aliho, dosiaľ ešte mladého a neskúseného. Syn na svojho otca pozeral tak ako všetci navôkol [...]

PREZIDENT: Návšteva Ministertstva obrany SR

Politická elita pospolu? Až keď sa Fico ujme žezla, avizuje Pellegrini

24.07.2024 15:56

Od stretnutia s premiérom sa budú odvíjať moje ďalšie kroky, poznamenal prezident.

Bratislava hrad vlajky eú svk

Až 82 percent Slovákov si myslí, že EÚ je dôležitá pri podpore právneho štátu, vychádza z prieskumu

24.07.2024 15:51

Viac než sedem z desiatich občanov Európskej únie súhlasí s tým, že EÚ zohráva dôležitú úlohu pri podpore dodržiavania zásad právneho štátu v ich krajine.

Olaf Scholz

Scholz sa chce uchádzať o znovuzvolenie. Nemecko pripravuje deportácie do Afganistanu a Sýrie

24.07.2024 15:18

Scholz sľúbil Ukrajine ďalšiu pomoc a podporil aj cesty na mierové rokovania.

Milan Lučanský

Dozorcovia nepochybili. GP dala definitívnu bodku za smrťou Lučanského

24.07.2024 14:39

Prokurátor protiprávne úmyselné či nedbanlivostné konanie zo strany príslušníkov ZVJS nezistil.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 9
Celková čítanosť: 61447x
Priemerná čítanosť článkov: 6827x

Autor blogu

Kategórie