Založ si blog

Vedci potvrdzujú účinok homeopatie

Krátko po uverejnení tohto článku na blog.sme.sk bolo moje užívateľské konto aj s článkom na spomenutom blogu bez vysvetlenia a varovania zrušené.

 

fotka

Na internete sa obja vili výsmešné články na adresu známych osobností, ktoré prepožičali svoju tvár na bilboardy propagujúce pozitívne účinky homeopatie. Zo dňa na deň sa nám na Slovensku vyrojili odborníci, ktorí homeopatiu ostro kritizujú. Nie však na základe vlastných skúseností, ale na základe vedeckých výskumov. V tom sa však mýlia. Veda totiž potvdrzuje pozitívny účinok homeopatie.

Redaktor denníka SME vo svojom výsmešnom článku “Prečo za homeopatiu kameňujeme Dominiku Cibulkovú”,  sa rozhorčuje nad tým, prečo sa Dominika, hoci je tenistka, vyjadruje k veciam, ktorým nerozumie a nespadajú pod jej obor. Škoda však, že rovnaký kritický postoj nezaujíma voči svojím vyjadreniam. Je totiž redaktor, nie vedec. Seriózny vedec, alebo seriózny a objektívny redaktor by vedel, že existuje množstvo štúdií, ktoré účinok homeopatických liekov potvrdzujú.

Vedecké štúdie v prospech homeopatie

Ešte v roku 1991 bola v British Medical Journal uverejnená metaanalýza skúmajúca 107 štúdií účinnosti homeopatických liekov, pričom 81 z nich preukázalo pozitívny účinok homeopatie (1). Z najlepších 22 štúdii, spĺňajúcich najprísnejšie kritéria preukázalo účinnosť 15 z nich. Vedci prišli k nasledovnému záveru: “Dôkazy, ktoré táto štúdia preukázala by mohli postačovať k tomu, aby sa pri určitých indikáciách homeopatia uznala ako bežná liečba. Množstvo pozitívnych dôkazov medzi najlepšími z nich nás prekvapilo”.

Spomeňme tiež, že metaanalýzy majú omnoho vyšší stupeň vierohodnosti ako jednotlivé štúdie, pretože sú štatistickou kombináciou výsledkov viacerých štúdií.

V najznámejšom vedeckom medicínskom časopise Lancet uverejnená metaanalýza “Are the clinical Effects of Homeopathy Placebo effects?” prichádza k záveru, že homeopatické lieky mali 2,45x lepší terapeutický účinok ako placebo (2). Homeopatia je účinná aj pri chronických ochoreniach, ako je napríklad astma (3). Lancet uverejnil výsledky dvojitej slepej štúdie, ktorú uskutočnili vedci z Univerzity Glasgow. Títo použili bežné alergologické testy aby zitili, na ktoré látky sú pacienti najviac alergickí. Potom rozdelili pacientov do dvoch skupín. Jednej skupine dali placebo, kým druhej dali homeopatický liek v potencii 30 C pripravený z látky, na ktorú boli najviac alergickí. Štúdia ukázala, že 82% pacientov, ktorí dostali homeopatický liek dosiahla zlepšenie zdravia, zatiaľčo podobný účinok dosiahlo len 38% pacientov, ktorí dostali placebo.

Podobných štúdií je mnoho. Zmienil som sa o nich už v inom článku, ale pre zopakovanie stručne uveďme:

Mnoho klinických výskumov publikovaných v recenzovaných v časopisoch preukázalo pozitívne klinické výsledky homeopatie (4), a to najmä pri liečbe respiračných alergií ( 5), chrípky, (6) fibromyalgie (7,8), reumatoidnej artritídy, (9) detskej hnačky, (10) pooperačných chirurgických zákrokoch brucha, (11) porúch pozornosti (12), a znížení nežiadúcich účinkov konvenčnej liečby rakoviny (13). Okrem takmer sto pozitívnych klinických štúdií zrealizovaných formou dvojitého slepého pokusu, aj veľké možstvo základných štúdií potvrdilo biologickú aktivitu homeopatických liekov (14, 15).

Pamäťou vody sa zaoberajú aj vedci
Homeopati sa pri vysvetlovaní účinku homeopatie odvolávajú na “pamäť vody”. Mnohí si myslia, že ide len o akýsi abstraktný, ničím nepodložený pojem blúznivcov. Avšak týmto fenoménom sa zaoberajú aj vedci:
Dvaja talianski profesori chémie Vittorio Elia a Marcella Niccoli urobili výskum, v ktorom merali množstvo tepla, ktoré vyžaruje z čistej dvakrát destilovanej vody a rovnako destilovanej vody do ktorej následne pridali určitú látku. Obe vzorky vody podrobili procesu výroby homeopatického lieku – riedeniu a pretrepávaniu až do takej miery, že výsledná substancia neobsahovala ani molekulu pôvodnej látky. Vedci takto vykonali viac ako 500 experimentov. Výsledok ukázal, že v 92% testovaných roztokov s pridanou kyselinotvornou alebo zásadotvornou substanciou vyžarovalo viac tepla, ako sa pôvodne očakávalo. Dr. Vittorio Elia vyhlásil: “Tvoríme základ novej vedy: fyziochémie homeopatickej vody. Tieto výsledky silne podporujú hypotézu o existencii pamäte vody.” (16).

Iný zaujímavý výskum zahŕňa rad štúdii, ktoré sa uskutočnili v štyroch vysoko rešpektovaných laboratóriách v Európe. Pri 3 674 meraniach za zistili významné biologické účinky vysoko zriedených dávok histamínu. Histamín bol 15 až 19krát zriedený v pomere 1:100. Výskum ukázal, že takto pripravená substancia mala  významný vplyv na inhibíciu degranulácie bazofilov (p <0,0001) (17).

Konvenčná farmakológia však predpokladá, že lieky, ktoré sú dvanásťkrát zriedené v pomere 1:100 by nemala obsahovať žiadnu pôvodnú molekulu. Homeopatická farmakológia dokazuje, že tento záver je nesprávny.

Čo dokazuje dvojitý slepý pokus
Dvojitá slepá skúška, ktorá sa na používa na zistenie účinku liekov však nie je pri testovaní homeopatických liekov vždy vhodný nástroj.  Homeopatia totiž nepoužíva jeden konkrétny liek na určitú diagnózu. Desať ľudí s ulceróznou kolitídou dostane od homeopata desať úplne odlišných liekov. Ak sa však pri dvojitom slepom pokuse podá desiatim pacientom ten istý liek, pravdepodobný výsledok je, že liek nebude mať žiadny efekt. Znamená to potom, že daný homeopatický liek nelieči každého pacienta s ulceróznu kolitídu. Ale samotnú homeopatiu taký výskum vôbec nespochybňuje. Spochybňuje len automatické predpisovanie určitého lieku na určitú chorobu. O tom však každý homeopat dávno vie a nepotrebuje k tomu žiadny výskum.

Chybné informácie v médiách
Je veľmi prekvapivé, aké búrlivé emócie homeopatia vyvoláva. Články, ktoré nájdeme na webe postrádajú objektivitu. Sú plné urážok a klamlivých informácií. Na krčmové reči a urážky sme v diskusiách pod článkami zvyknutí, ale v článku predsalen očakávame trocha vyššiu úroveň.

Denník N uviedol v článku “Cibulková a spol. Propagujú pseudovedu, homeopatia nám nepomáha” nasledujúce: “Aj Jacqueline Alderslade, Lorie Atikian, Cameron Ayres, Heather Charles, Sylvie Cousseau, Lucille Craven a státisíce ďalších ľudí sa liečili homeopatiou a dnes už nežijú.”

Bolo by vhodné, keby uviedol zdroj z ktorého získal informáciu, pretože toto číslo pôsobí veľmi nedôveryhodne. Opak je pravdou. Výskumy ukázali, že viac ako 440 tisíc Američanov ročne zomrie kvôli medicínskym omylom, ktorým sa dalo predchádzať (18). Tieto omyly sú 3 najčastejšou príčinou úmria v Amerike. Je potom prekvapivé, že ľudia vyhľadávajú alternatívu? Prečo by sa nemohli ľudia sami rozhodovať? Na druhej strane žiadny zodpovedný homeopat by neodrádzal pacienta od užívania konvenčných liekov predpísaných lekárom. Homeopatia sa bez problémom môže užívať spolu s klasickými liekmi.

 

Osobná skúsenosť je nenahraditeľná. Odmietať niečo len preto, že to hlavný vedecký prúd zamieta, je krátkozraké. Veda mnohokrát dokázala, že má svoje obmedzenia a nepozná ešte celú pravdu. Toto skutočný pokorný vedec vie. Osobná pozitívna skúsenosť síce nie je dôkazový materiál o účinnosti nejakej liečby, ale keď majú túto skúsenosť státisíce ľudí, stojí predsalen za úvahu preskúmať svoj doterajší názor a vedomosti a neupodozrievať ľudí z klamstva či šarlatánstva.

 

(1) J. Kleijn, P. Knipschild, and G. TerRiet, “Clinical Trials of Homeopathy,” British Medical Journal, February 9, 1991, 302:316-323.

 

(2) K. Linde, N. Clausius, G. Ramirez et al, “Are the clinical Effect of Homeopathy Placebo Effects? A Meta-analysis of Placebo-Controlled Trials,” Lancet, September 20, 1997, 350:534-843.

(3) David Reilly, Morag Taylor, Neil Beattie, et al., „Is Evidence for Homoeopathy Reproducible?“ Lancet, December 10, 1994, 344:1601-6.

 

(4) Lüdtke R, Rutten ALB. The conclusions on the effectiveness of homeopathy highly depend on the set of analyzed trials. Journal of Clinical Epidemiology. October 2008. doi: 10.1016/j.jclinepi.2008.06/015.

(5) Ullman, D, Frass, M. A Review of Homeopathic Research in the Treatment of Respiratory Allergies. Alternative Medicine Review. 2010:15,1:48-58. http://www.thorne.com/altmedrev/.fulltext/15/1/48.pdf

 

(6) Vickers AJ. Homoeopathic Oscillococcinum for preventing and treating influenza and influenza-like syndromes. Cochrane Reviews. 2009.

 

(7) Bell IR, Lewis II DA, Brooks AJ, et al. Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo, Rheumatology. 2004:1111-5.

 

(8) Fisher P, Greenwood A, Huskisson EC, et al., „Effect of Homoeopathic Treatment on Fibrositis (Primary Fibromyalgia),“ BMJ, 299(August 5, 1989):365-6.

 

(9) Jonas, WB, Linde, Klaus, and Ramirez, Gilbert, „Homeopathy and Rheumatic Disease,“ Rheumatic Disease Clinics of North America, February 2000,1:117-123.

 

(10) Jacobs J, Jonas WB, Jimenez-Perez M, Crothers D, Homeopathy for Childhood Diarrhea: Combined Results and Metaanalysis from Three Randomized, Controlled Clinical Trials, Pediatr Infect Dis J, 2003;22:229-34.

 

(11) Barnes, J, Resch, KL, Ernst, E, „Homeopathy for Post-Operative Ileus: A Meta-Analysis,“ Journal of Clinical Gastroenterology, 1997, 25: 628-633.

 

(12) M, Thurneysen A. Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr. 2005 Dec;164(12):758-67. Epub 2005 Jul 27.

 

(13) Kassab S, Cummings M, Berkovitz S, van Haselen R, Fisher P. Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2.

 

(14) Witt CM, Bluth M, Albrecht H, Weisshuhn TE, Baumgartner S, Willich SN. The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies–a systematic review of the literature. Complement Ther Med. 2007 Jun;15(2):128-38. Epub 2007 Mar 28.

 

(15) Endler PC, Thieves K, Reich C, Matthiessen P, Bonamin L, Scherr C, Baumgartner S. Repetitions of fundamental research models for homeopathically prepared dilutions beyond 10-23: a bibliometric study. Homeopathy, 2010; 99: 25-36.

 

(16) Vittorio Elia and Marcella Niccoli, „Thermodynamics of Extremely Diluted Aqueous Solutions,“ Annals of the New York Academy of Sciences, 1999, 827:241-248.

 

(17) P. Belon, J. Cumps, M. Ennis, et al., „Inhibition of Human Basophil Degranulation by Successive Histamine Dilutions: Results of a European Multi-Centre Trial,“ Inflammation Research 48 Supplement 1, 1999:17-18.

 

(18) http://www.hospitalsafetyscore.org/newsroom/display/hospitalerrors-thirdleading-causeofdeathinus-improvementstooslow

Tridsať rokov medzi mŕtvymi

24.10.2018

„Nikto nevie, čo človeka čaká po smrti, pretože sa z druhého brehu ešte nikdy nikto nevrátil.“ To sú slová, ktoré som počul už mnohokrát. Vždy som sa tomu divil a dával som si otázku, či ten človek naozaj hľadal odpoveď na otázku posmrtného života, alebo používa túto vetu ako zámienku, pretože ani pri najlepšej vôli nemá záujem sa podobnými otázkami [...]

Homeopatia nie je pre každého

28.10.2016

Niektorí ju prehnane zbožňujú, iní len kritizujú a zatracujú. K tejto liečebnej metóde málokto zaujme vlažný postoj. Školskou múdrosťou je prakticky neuchopiteľná a plná zvláštnych paradoxov. Ten však, kto nie je schopný odložiť svoje doterajšie vedomosti a stať sa nezaujatým pozorovateľom, musí urobiť krok vzad. Homeopatia mu totiž svoju siedmu komnatu [...]

Volanie netvora

10.10.2016

Recenzia knihy Ak vyslovíš pravdu, zvládneš všetko Conor O´Malley je mladý 13-ročný chlapec, ktorý to v živote nemá ľahké. Žije v dome so svojou vážne chorou matkou, ktorá je takmer neustále pripútaná na lôžko. Jeho otec si založil novú rodinu v Amerike a svojho syna navštevuje stále zriedkavejšie. Conor je tak pri vedení domácnosti odkázaný sám na [...]

nehoda

Hrozivá nehoda mestských policajtov: Skončili mimo cesty

24.07.2024 16:10

Polícia vyšetruje príčiny dopravnej nehody vozidla mestskej polície, ktorá sa stala v blízkosti bratislavskej Patrónky.

Police Nationale

Zo známeho kuchára sa vykľul agent FSB. Francúzi zadržali Rusa, za špionáž mu hrozí 30 rokov

24.07.2024 16:10

Muž údajne plánoval vykonať rozsiahle destabilizačné akcie počas olympijských hier v Paríži.

PREZIDENT: Návšteva Ministertstva obrany SR

Politická elita pospolu? Až keď sa Fico ujme žezla, avizuje Pellegrini

24.07.2024 15:56

Od stretnutia s premiérom sa budú odvíjať moje ďalšie kroky, poznamenal prezident.

Bratislava hrad vlajky eú svk

Až 82 percent Slovákov si myslí, že EÚ je dôležitá pri podpore právneho štátu, vychádza z prieskumu

24.07.2024 15:51

Viac než sedem z desiatich občanov Európskej únie súhlasí s tým, že EÚ zohráva dôležitú úlohu pri podpore dodržiavania zásad právneho štátu v ich krajine.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 9
Celková čítanosť: 61450x
Priemerná čítanosť článkov: 6828x

Autor blogu

Kategórie